Welcome to Jiangsu Jiannong ABA Agrochemical Co., Ltd. official web!
40% Flusilazole EC
10% Flusilazole EW
12.5% Diniconazole WP
CONTACT US
  • Add: Huanghai Road,Yanhai Industrial Park,binhai,Jiangsu,China
  • P. C.: 224555
  • Contact Person: Kavin Ju (+86-13921856639)
  • Tel: +86-515-86276111
  • Fax: +86-515-86268966
  • E-mail: sales@jiannong.com